Série Monster Energy Cup
Propriétaire : Monster Energy
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2019

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 12 25 Kurt Busch Monster Energy 196 running 0 12
2 Atlanta 8 3 Kurt Busch ComSurv 325 running 1 45
3 Las Vegas 28 5 Kurt Busch Star Nursery 1999 Throwback 267 running 23 32
4 Phoenix 16 7 Kurt Busch Global Poker 312 running 0 31
5 Fontana 21 6 Kurt Busch Monster Energy 200 running 0 34
6 Martinsville 19 12 Kurt Busch Gear Wrench / Monster Energy 500 running 0 25
7 Texas 30 9 Kurt Busch Grear Wrench 334 running 0 28
8 Bristol 27 2 Kurt Busch Monster Energy 500 running 0 40
9 Richmond 2 11 Kurt Busch Global Poker 400 running 0 34
10 Talladega 14 6 Kurt Busch Monster Energy 188 running 0 36
11 Dover 19 13 Kurt Busch Monster Energy 399 running 0 24
12 Kansas 9 7 Kurt Busch Global Poker 271 running 7 40
13 Charlotte 11 27 Kurt Busch Gear Wrench 396 running 0 19
14 Pocono 21 11 Kurt Busch Monster Energy 160 running 0 31
15 Michigan 7 2 Kurt Busch Monster Energy 203 running 0 48
16 Sonoma 16 13 Kurt Busch Monster Energy 90 running 0 24
17 Chicago 5 13 Kurt Busch Global Poker 267 running 0 28
18 Daytona 8 10 Kurt Busch Global Poker Camo 127 running 8 27
19 Kentucky 4 1 Kurt Busch Monster Energy 269 running 41 54
20 Loudon 3 18 Kurt Busch Monster Energy 301 running 0 20
21 Pocono 6 27 Kurt Busch Monster Energy 162 running 0 12
22 Watkins Glen 7 10 Kurt Busch Monster Energy 90 running 0 29
23 Michigan 13 23 Kurt Busch Monster Energy 200 running 5 22
24 Bristol 4 9 Kurt Busch Monster Energy 499 running 9 40
25 Darlington 4 7 Kurt Busch Chevrolet Accessories / '69 Camaro Z28 367 running 94 49
26 Indianapolis 8 30 Kurt Busch Monster Energy 155 running 0 11
27 Las Vegas 5 39 Kurt Busch Gear Wrench 187 crash 0 8
28 Richmond 9 18 Kurt Busch Monster Energy 398 running 0 20
29 Charlotte (Roval) 23 20 Kurt Busch Monster Energy 109 running 0 17
30 Dover 9 9 Kurt Busch Gear Wrench 399 running 3 28
31 Talladega 24 28 Kurt Busch Monster Energy 181 crash 16 13
32 Kansas 15 4 Kurt Busch Advent Health 277 running 0 33
33 Martinsville 25 6 Kurt Busch Global Poker 500 running 0 31
34 Texas 4 9 Kurt Busch Monster Energy 334 running 1 32
35 Phoenix 8 11 Kurt Busch Monster Energy 312 running 4 28
36 Homestead 13 21 Kurt Busch Monster Energy 265 running 0 16
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 12 25 Kurt Busch Monster Energy 196 running 0 12
2 Atlanta 8 3 Kurt Busch ComSurv 325 running 1 45
3 Las Vegas 28 5 Kurt Busch Star Nursery 1999 Throwback 267 running 23 32
4 Phoenix 16 7 Kurt Busch Global Poker 312 running 0 31
5 Fontana 21 6 Kurt Busch Monster Energy 200 running 0 34
6 Martinsville 19 12 Kurt Busch Gear Wrench / Monster Energy 500 running 0 25
7 Texas 30 9 Kurt Busch Grear Wrench 334 running 0 28
8 Bristol 27 2 Kurt Busch Monster Energy 500 running 0 40
9 Richmond 2 11 Kurt Busch Global Poker 400 running 0 34
10 Talladega 14 6 Kurt Busch Monster Energy 188 running 0 36
11 Dover 19 13 Kurt Busch Monster Energy 399 running 0 24
12 Kansas 9 7 Kurt Busch Global Poker 271 running 7 40
13 Charlotte 11 27 Kurt Busch Gear Wrench 396 running 0 19
14 Pocono 21 11 Kurt Busch Monster Energy 160 running 0 31
15 Michigan 7 2 Kurt Busch Monster Energy 203 running 0 48
16 Sonoma 16 13 Kurt Busch Monster Energy 90 running 0 24
17 Chicago 5 13 Kurt Busch Global Poker 267 running 0 28
18 Daytona 8 10 Kurt Busch Global Poker Camo 127 running 8 27
19 Kentucky 4 1 Kurt Busch Monster Energy 269 running 41 54
20 Loudon 3 18 Kurt Busch Monster Energy 301 running 0 20
21 Pocono 6 27 Kurt Busch Monster Energy 162 running 0 12
22 Watkins Glen 7 10 Kurt Busch Monster Energy 90 running 0 29
23 Michigan 13 23 Kurt Busch Monster Energy 200 running 5 22
24 Bristol 4 9 Kurt Busch Monster Energy 499 running 9 40
25 Darlington 4 7 Kurt Busch Chevrolet Accessories / '69 Camaro Z28 367 running 94 49
26 Indianapolis 8 30 Kurt Busch Monster Energy 155 running 0 11
27 Las Vegas 5 39 Kurt Busch Gear Wrench 187 crash 0 8
28 Richmond 9 18 Kurt Busch Monster Energy 398 running 0 20
29 Charlotte (Roval) 23 20 Kurt Busch Monster Energy 109 running 0 17
30 Dover 9 9 Kurt Busch Gear Wrench 399 running 3 28
31 Talladega 24 28 Kurt Busch Monster Energy 181 crash 16 13
32 Kansas 15 4 Kurt Busch Advent Health 277 running 0 33
33 Martinsville 25 6 Kurt Busch Global Poker 500 running 0 31
34 Texas 4 9 Kurt Busch Monster Energy 334 running 1 32
35 Phoenix 8 11 Kurt Busch Monster Energy 312 running 4 28
36 Homestead 13 21 Kurt Busch Monster Energy 265 running 0 16